گرایش بازاریابی

یکشنبه 8 شهریور 1394 ساعت 21:48

این گرایش براین اساس است که وظیفه ی اساسی هر سازمان تعیین نیازها، خواسته ها، و ارزش های بازار هدف و تطبیق سازمان برای ارضای آن ها به گونه ای موثرتر و مفیدتر از سایر رقباست. مفروضات عمده ی این گرایش

الف(سازمان رسالت خود را ارضای خواسته های مشخص گروهی از مشتریان معین می داند.

ب) سازمان تشخیص می دهد که ارضای خواسته ها مستلزم ایجاد برنامه ای پویا برای تحقیق بازاریابی جهت آگاهی از خواسته هاست.

ج) سازمان تشخیص می دهدکه فعالیت های

دستبند پاور بالانس

اسپری تاخیری

خرید هدفون

خرید اینترنتی

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.